Ingenting blir mer kostbart i lengden enn å la seg lure av enkle og lettvinte løsninger når fasaden skal fornyes. Om ikke arbeidet er gjort skikkelig fra grunnen av, går det ikke lang tid før fasaden slår sprekker. Derfor er vi ekstra nøye med å gi en skikkelig vurdering før vi setter i gang. I denne fasen er erfaring og grundighet de viktigste stikkordene. Hva er blitt gjort tidligere? Hvilke leverandører, malinger og pusskvaliteter har vært benyttet? Hvor stort er skadeomfanget?

På bakgrunn av dette utarbeider Brendmoe & Kirkestuen en tilstandsrapport. Først når den er ferdig, kan vi gi deg en oversikt og anbefaling av alternative behandlinger. På den måten kan oppdragsgiver selv ta stilling til hva økonomien tillater utført umiddelbart. Men uansett hva du velger, skal du vite hvilke konsekvenser de ulike alternativer får, slik at du kan vurdere totaløkonomien i prosjektet også på lang sikt.

Våre fargekonsulenter hjelper deg med valg av farger, og vi har eget dataprogram for utkjøring av tegninger som viser hvordan resultatet vil bli med de valgte fargekombinasjoner.
Utvendige fasader er en av våre spesialiteter.
Arkitektenes Hus etter en fullstendig
rehabilitering sommeren 1992.


Nydalsveien 15
Postboks 4681 Torshov, 0405 Oslo
Telefon: 23 26 54 00
Fax: 23 26 54 01
E-mail: post@brendmoe-kirkestuen.no

 
© 1998 B&K as.
Utviklet av 3 Musketerer Inc