Utdrag fra Finansavisen 13. desember 1997

Malermesterfirmaene Brendmoe & Sønn og Kirkestuen & Sønn fusjonerer med virkning fra nyttår. Det nye selskapet får 100 ansatte og en forventet 1998-omsetning på cirka 100 millioner kroner.

Fagkunnskap gir trygghet.

Fremtiden for håndverkerbransjen vil bestå av økt konkurranse og pressede priser. Fokus på høyere volum og effektivitet, samt bedre kvalitetssikring og personalpolitikk, blir nøkkelområder for de som tar bransjen på alvor. Entreprenørvirksomheten blir i dag drevet med steinalder metoder, sier adm. dir John Brendmoe.

Mot børs?

Det blir neppe børsnotering med det første, selv om både finansselskapene Sundal og Collier og Deloit & Touche ha gjennomført verdivurderinger av malerselskapene. Vi skal først blir en stor og kraftig enhet i Oslo, deretter får vi se hva som skjer, sier Brendmoe.

De har fått med seg tre styremedlemmer som absolutt tilsier at noe mer vil skje. Finansmannen Roald Jøtun fra Oslo Varedistrubinal, forretningsadvokaten Asle Enger og Bjørn Sigurd Johansen fra den børsnoterte Sats-kjeden sitter alle i styret.

Brendmoe har stukket av med en rekke prestisje-oppdrag som Slottet og Høyesterett. Kirkestuen har spesialisert seg på Frogner-fasader.

Fremtidsfusjon:
Fremtiden vil bestå av økt konkurranse og pressede priser. Fokus på høyere volum, effektivitet og bedre kvalitetssikring og personalpolitikk blir nøkkelområder for de som tar bransjen på alvor, sier Brendmoe.

Fordelene ved sammenslåingen er klare, mange malermestere sliter i dag med kapasitets- og rekrutteringsproblemer. Dette medfører igjen at fleksibilitet, kvalitetssikring og servicenivå blir svekket og dette skader kundene. Vi står nå langt bedre rustet i konkurransen med store utenlandske aktører, sier markedssjef Ole Chr. Kirkestuen.

De forventer at økt konkurranse vil komme fra aggressive selskaper fra Tyskland og Danmark og noen fra Sverige.

Nydalsveien 15
Postboks 4681 Torshov, 0405 Oslo
Telefon: 23 26 54 00
Fax: 23 26 54 01
E-mail: post@brendmoe-kirkestuen.no

 
© 1998 B&K as.
Utviklet av 3 Musketerer Inc